01.jpg

Medlemskap

Medlemskapet löper per kalenderår (jan-dec). Varje enskild lokalklubb fastställer medlemsavgiften på sina respektive årsmöten.

Sätt in avgiften på Bg 218-6179.
Utländska medlemmar kan sätta in avgiften på Handelsbanken IBAN: SE29 60000 0000 0031524 2841 SWIFT: HANDSESS. (Norska kontot avslutat).

Skriv namn och fullständig adress (viktigt!).
Medlemskort kommer på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK.

Är ni två personer som äger samma hund, så ska bägge vara medlemmar. Är det inom samma familj, så kan den ena vara familjemedlem.


Nytt inbetalningskort/medlemskort för nästkommande år, skickas i december till personer som är medlemmar innevarande år.

OBS! Ni som betalar in sent på året - uppge vilket år som medlemskapet ska gälla.

Medlemsavgifter 2016

lokalklubb

nr

avgift för
fullbetalande
 2016

avgift för
familjemedlem
 2016

Sydsvenska ÄK

10

290:-

60:-

Västsvenska ÄK

20

300:-

50:-

Östsvenska ÄK

30

300:-

50:-

Gävleborgs ÄK

40

300:-

50:-

Bergslagens ÄK

50

300:-

50:-

Dalarnas ÄK

60

300:-

50:-

Jämtl/Härjedalens ÄK

70

300:--

50:-

Västernorrlands ÄK

80

350:-

50:-

Västerbottens ÄK

90

300:-

50:-

Norrbottens ÄK

95

300:-

50:-

Kontakta lokalklubbar »

Svenska Älghundklubben

pdfStadgar_för_Svenska_Älghundklubben.pdf

Svenska Älghundklubben är indelad i 10 st lokalklubbar och 6 anslutna rasklubbar.

SÄK Ansvar, roller och arbetsformer:
pdfSÄK_Ansvar_Roller_mm.pdf

Som medlem i någon av SÄKs lokalklubbar får du:

Läs mer...

PUL

Fr.o.m. den 1 oktober 2001 finns det en lag som heter PersonUppgiftsLagen (PUL), vilken ersätter den tidigare Datalagen. För att Du ska känna Dig trygg följer vi i Svenska Älghundklubben givetvis de direktiv som PUL anger. Svenska Älghundklubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Du som medlem lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla medlemsrelationen och även för marknadsföringsändamål av Svenska Älghundklubben och dess lokalklubbar samt dess samarbetspartners.

Du som önskar bli medlem...

Svenska Älghundklubben är en ansluten specialklubb till Svenska Kennelklubben. Som medlem i någon av SÄKs lokalklubbar får du:

  • rätt att delta på lokalklubbarnas utställningar och jaktprov
  • Svenska Älghundklubbens tidskrift "Älghunden" 4 ggr/år
  • personlig avelsrådgivning
  • möjlighet att genom klubbarbete påverka Älghundklubbens syfte

Flyttat?

Flyttat utan att meddela kansliet om din nya adress? Nya medlemmar som har betalt in medlemsavgiften och inte fått medlemskort inom en vecka - hör av er till kansliet. Det finns flera inbetalningar utan avsändaradress, som ligger och väntar på kansliet.

Kom ihåg att du måste vara medlem för att ställa ut och starta på jaktprov. 

Sök på hemsidan

Bli medlem

Svenska Älghundklubben är en ansluten specialklubb till Svenska Kennelklubben. Läs mer ...

Besökare

Vi har 64 besökare och inga inloggade online

Logga in