04.jpg

Sök efter hund

www.hittaalghund.se new-win

Sök efter hund i Hitta Älghund

 

Hitta Älghund på Internet för SÄK

Ang. uppdateringar, ändringar, rättelser m.m.

Om du hittar något fel eller om uppgifterna inte stämmer på din hund som startat på utställning och jaktprov, skicka ett meddelande till kontakten enligt nedan.

Observera att i HittaÄlghund uppdateras HD-undersökningarna och championattitlar 2 gånger per år. Målsättningen är att göra det 4-6 gånger om året.
Fullständiga uppgifter finns dock tillgängliga på SKK's Hunddata.
Inskickade fotografier lägges ut löpande.

Ang. Championattitel: För att hunden skall bli registrerad som champion i HittaÄlghund och för att titeln ska komma in på stamtavlan, så måste ansökan om championattitel tillsändas Svenska Kennelklubben då dessa uppgifter hämtas från SKK i samband med uppdatering. www.skk.se.

PUL

När det gäller personuppgifter så publicerar vi endast namn och ort på personer. Om du inte vill att vi publicerar ditt namn så vänd dig till Lena på kansliet via telefon eller mail så ser vi till att ditt namn inte visas i HittaÄlghund på internet (något du har rätt till enligt person och uppgiftslagen, PUL).

Kontaktvägar

På förekommen anledning påminnes härmed om att alla ärenden berörande HittaÄlghund skall ske via SÄK:s funktionärer. Ärenden som ej kan besvaras omgående vidarebefordras till den det berör.

Kontaktperson för Hitta Älghund är Lena Elvén, SÄK

Fotografier i Jyckedata

Det blir allt fler som önskar publicera bilder på sina hundar. Det är trevligt att få in lite levande verklighet bland siffror och andra uppgifter. Fotona är numera även länkade in i stamtavla och stamtavlesimulationen.

Tips .....

För att det hela skall bli extra bra bör fotografierna hålla reltaivt hög kvalitet. Och att ta kort kan vara svårt, speciellt bra kort. Titta inte bara på motivet, hunden, utan även på hur det ser ut runt omkring! Det bör vara en ganska "ren" och enhetlig bakgrund. Tänk också på att färg och ljusstyrka är bra så att inte hunden "blir ett med naturen". Våra älghundar är ju rätt bra "kamouflerade" för att inte synas i skogen!

Ta gärna ditt kort knästående för att komma i samma nivå som hunden. (På det sättet gör hunden sig mer rättvis.)

Så välkomna med fotografier med bra bakgrunder som gör att hundarna ses tydligt och klart! Bilderna bör också vara i sidoprofil.

Maila den sedan till mig så skall jag se till att den kommer med i Jyckedata. Glöm inte att ange hundens registreringsnummer, namn och ägare.

Vi publicerar naturligtvist ditt kort även om det inte håller "proffskvalitét".

Flyttat?

Flyttat utan att meddela kansliet om din nya adress? Nya medlemmar som har betalt in medlemsavgiften och inte fått medlemskort inom en vecka - hör av er till kansliet. Det finns flera inbetalningar utan avsändaradress, som ligger och väntar på kansliet.

Kom ihåg att du måste vara medlem för att ställa ut och starta på jaktprov. 

Sök på hemsidan

Bli medlem

Svenska Älghundklubben är en ansluten specialklubb till Svenska Kennelklubben. Läs mer ...

Besökare

Vi har 23 besökare och inga inloggade online

Logga in