04.jpg

Värdering av älghundar

Här nedan kan du hitta SKKs grundläggande principer för värdering av SKK-registrerade hundar. 

Värderingen justeras, vartannat år per 1 januari.

pdfVärdering_av_Älghundar_20130101.pdf

Värdering Älghundar

Här nedan kan du hitta SKKs och Försäkringsbolagens värdering av våra älghundar. Värderingen ändras, för det mesta, årligen med någon procent.

pdf2011.varderingavalghundar.pdf

Flyttat?

Flyttat utan att meddela kansliet om din nya adress? Nya medlemmar som har betalt in medlemsavgiften och inte fått medlemskort inom en vecka - hör av er till kansliet. Det finns flera inbetalningar utan avsändaradress, som ligger och väntar på kansliet.

Kom ihåg att du måste vara medlem för att ställa ut och starta på jaktprov. 

Sök på hemsidan

Bli medlem

Svenska Älghundklubben är en ansluten specialklubb till Svenska Kennelklubben. Läs mer ...

Besökare

Vi har 31 besökare och inga inloggade online

Logga in