02.jpg

Inbetalningskort för 2017

Medlemskort/inbetalningskort för 2017 kommer att skickas per post i slutet av december, till de som betalt avgiften för 2016 före den 8 december.

God Jul & Gott Nytt År!

Nordiska datasamarbetet

MEDLEMSINFORMATION
Lägesbeskrivning avseende arbetet med gemensam databas för Älghundklubbar i Norden
SKK har i dag tagit ledartröjan för att få till stånd ett avtal som reglerar och möjliggör en gemensam databas. Detta avtal skall signeras av samtliga kennelklubbar och älghundsklubbar i Norden.
SÄK skall till SKK leverera de krav på datauppgifter som är avtalsmässigt nödvändiga från alla 3 länder så att ett gemensamt avtal kan skrivas . Därigenom kommer " Hitta Älghund" kunna redovisa alla hundar oavsett om de finns i Sverige, Norge eller Finland.
SÄK är tacksamma för att SKK tar på sig att samordna detta för SE/FI/NO så att vi snarast kan ge respektive lands medlemmar ett önskvärt och efterfrågat verktyg i form av en landgränsöverskridande " Hitta Älghund".
Det finns synpunkter att detta tar tid eller att det redan borde varit gjort. Nu är det som det är, och vi emotser att det som varit diffust håller på att ta form av ett konkret verktyg.
SÄKs ansvarige för att " bygga systemen" , Per Svensk, är redan långt framme avseende hur och vad som skall infordras och hur det skall implementeras.

Provbedömningar 2015-2016

Provbedömningar med av 7 moment med ”kryssrutor” säsongen 2015/2016.

SÄK.s styrelse och avelskommittén har från medlemmar fått frågan om redovisningen av de 7 bedömningspunkterna som gjordes under provsäsongen 2015/2016.

Trots att vi kom ut lite sent med dessa bedömningspunkter genomfördes ändå över 3000 prov där detta dokumenterades och sammanställdes enl. bif. bilder.

Man kan inte dra någon slutsats efter 1 års arbete, utan man måste få flera års bedömningar för att se någon tendens.

Efter önskemål redovisar vi här resultaten.

pdfPresentation_Nya_provbedömningar.pdf

Uppfödaren och lagen

Onsdagen den 21 september kl. 19.30 kommer andra programmet av SKK Play för uppfödare att visas!

Temat för programmet är ”uppfödaren och lagen”. Programmet kommer bland annat att ta upp kennelkonsulenternas roll, vad uppfödaren bör tänka på i samband med valpköp, eventuell reklamation eller återköp. Vi fokuserar på konsumentköplagen och köplagen ur ett uppfödarperspektiv. Programmet kommer bestå av filmade inslag samt ett studiesamtal mellan SKKs chefsjurist Agneta Lönn och programledaren Katarina Sundberg. Efter programmet kommer ni att kunna chatta med Agneta Lönn samt Helena Sirén från SKKs juridiska avdelning. Chatten hålls öppen i en timme efter att programmet slutat.

Ni kommer åt programmet, samt informationen om SKK Play för uppfödare, via denna sida http://www.skk.se/sv/om-skk/utbildning/SKK-Play-for-uppfodare/. Där kommer ni även att kunna hitta information om chatten.

Svenska Älghundklubben Facebook

https://www.facebook.com/Svenska-%C3%84lghundklubben-1252079841492313/?__mref=message

Svenska Älghundklubben har nu en egen Facebook sida. Där kommer att finnas aktuell information, som även finns på vår hemsida. Sidan är under uppbyggnad.

Nordiskt samarbete

NÄU möte i Oslo 27-28 maj

pdfHandlingsplan_Nordisk_databaseutbytte.pdf

pdfBrev_Kennelklubbenene-_Hundedata.pdf

pdfVirksomhetsplan_NAU.pdf

pdf20160528_NAU_protokoll.pdf

Flyttat?

Flyttat utan att meddela kansliet om din nya adress? Nya medlemmar som har betalt in medlemsavgiften och inte fått medlemskort inom en vecka - hör av er till kansliet. Det finns flera inbetalningar utan avsändaradress, som ligger och väntar på kansliet.

Kom ihåg att du måste vara medlem för att ställa ut och starta på jaktprov. 

Sök på hemsidan

Bli medlem

Svenska Älghundklubben är en ansluten specialklubb till Svenska Kennelklubben. Läs mer ...

Besökare

Vi har 21 besökare och inga inloggade online

Logga in