02.jpg

Exteriördomarkonferensen Lycksele 4-6 mars

I dagarna tre har Svenska Älghundklubben tillsammans med Specialklubben för Skällande Fågelhundar arrangerat en exteriördomarkonferens. Målet för konferensen är att öka kunskapen om våra raser samt ge en ökad samsyn om den excellenta typen. Förutom ett 40-tal exteriördomare deltog även representanter från SÄK och rasklubbar samt också några intresserade avelsråd.

Läs mer här...

pdfExteriördomarkonferens_sammanfattning.pdf

Utställningskom SKK funktionärsstipendium 2015

Stipendiet tilldelas person/-er som på olika sätt beskrivit ett stort engagemang för utställningsverksamheten och som genom egen fortbildning önskar förmedla detta vidare inom organisationen.
Fanns åtta inkomna ansökningar (ansökningstiden gick ut oktober 2015), från olika klubbar inom SKK-organisationen med nominering av funktionärer.
Efter noggrann genomgång av de åtta inkomna ansökningarna, beslöt UtstK att tilldela utställningskommitténs funktionärsstipendium enligt följande:
Svenska Kelpieklubben tre personer; Anna Westerberg, Lisbeth Cederberg och Conny
Borg, med ett belopp om totalt 6 000 kr
Norrbottens Älghundklubb fem personer; Anna-Lena Angeria, Bertil Larsson, Karin Öderyd, Eva-Mari Öderyd och Mikael Nilsson, med ett belopp om totalt 9 000 kr.

Anatomiutbildning

För att SÄKs Lokalklubbar ska kunna verkställa 2014 års stämmobeslut ang. Exteriörutbildningar för SÄKs medlemmar så har Styrelsen i samarbete med SKK/DK låtit utbilda ett antal domare för att utbilda i Anatomi och utställningsregler.

Läs mer här: pdfAnatomiutbildning.pdf

Sökes: Exteriördomare

Sökes: Nya utställningsdomare!

Utställningsdomarna för de jagande raserna blir allt äldre och allt färre. Fler nya, yngre exteriördomare behövs – annars riskerar jakthundsklubbarna att bli utan rasspecialister i framtiden.

Läs mer här... pdfExteriördomare_artikel_till_SKK_2.pdf

Minnesanteckningar utst data

Anmälningsansvariga för utställningarna i lokalklubbarna har varit på konferens i Stockholm i december. Nedan kan du läsa minnesanteckningarna därifrån:

pdfMinnesanteckningar_dataträff.pdf

Flyttat?

Flyttat utan att meddela kansliet om din nya adress? Nya medlemmar som har betalt in medlemsavgiften och inte fått medlemskort inom en vecka - hör av er till kansliet. Det finns flera inbetalningar utan avsändaradress, som ligger och väntar på kansliet.

Kom ihåg att du måste vara medlem för att ställa ut och starta på jaktprov. 

Sök på hemsidan

Bli medlem

Svenska Älghundklubben är en ansluten specialklubb till Svenska Kennelklubben. Läs mer ...

Besökare

Vi har 28 besökare och inga inloggade online

Logga in