01.jpg

Tävlingsanmälan

För att anmäla via internet (Provdata), så gå in på lokalklubbens sida och gör anmälan där (nytt fr.o.m. 2014).

OBS! Hunden skall ha uppnått tolv (12) månaders ålder för att starta på lös- eller ledhundsprov, från och med säsongen  2013/2014.

Hunden skall ha ställts ut och tilldelats lägst SUFFICIENT eller 3:e pris i officiell klass för att få starta på jaktprov. Undantag är Särskilt älspårprov - där hunden kan starta, utan krav på utställningsmerit, dock tidigast från och med den dagen fyllt nio månader.

För anmälan av utländsk hund gäller följande:

Hundägare till utlandsägd hund måste skicka in kopia på reg.bevis till SKK, för att provet ska kunna registreras.

Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även WCC-intyg vilket i så fall bifogas.

Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras.

Se vidare Bestämmelser för jaktprov.

Flyttat?

Flyttat utan att meddela kansliet om din nya adress? Nya medlemmar som har betalt in medlemsavgiften och inte fått medlemskort inom en vecka - hör av er till kansliet. Det finns flera inbetalningar utan avsändaradress, som ligger och väntar på kansliet.

Kom ihåg att du måste vara medlem för att ställa ut och starta på jaktprov. 

Sök på hemsidan

Bli medlem

Svenska Älghundklubben är en ansluten specialklubb till Svenska Kennelklubben. Läs mer ...

Besökare

Vi har 18 besökare och inga inloggade online

Logga in