04.jpg

Jaktprovsregler 2017-2022

pdfRegler_för_jaktprov_med_älghundar_2017-07-01_till_2022-06-30.pdf

pdfRegler_för_jaktprov_med_ställande_vildsvinshundar_2017-07-01_till_2022-06-30.pdf

Ang. nya jaktprovsreglerna
Det som står i sidhuvudet är när SÄK´s regelverk för jaktprov börjar gälla f o m 2017-07-01 och t o m 2022-06-30.

Det som står i 2:a stycket är när SKK´s Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar började gälla f o m 2017-01-01 och t o m 2021-12-31.

Vad gäller skrivningen enl protokoll 4/2016 till SKK om bilanvändningen så var det sista raden som SÄK inte tyckte borde varit med, då det kan uppfattas som man legaliserar bilåkandet vid jaktprov.
SKK´s jakthundkommitté svarar "att ändra i JhKs policy, så får det inte göras. Den har varit ute på remiss, och alla klubbar har haft möjlighet att säga sitt tidigare. Policyn är gjord så att den ska passa alla typer av jaktprov, och när vi dryftat med jurister vad definitionen är på jaktprov, så är det inte jakt i lagens mening, så länge inte syftet är att skjuta vilt under jaktprov. Det ni däremot kan göra, är att förtydliga i era anvisningar vad ni själva anser vara förenligt med er provform och bilåkande".

Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté är de som fastställer jaktprovsregler enl. CS delegeringsordning.

Jaktprovsbestämmelser Ledhund

pdfJaktprovsregler_för_Ledhundsprov.pdf

Jaktprovsbestämmelser

pdfJaktprovsbestämmelser_med_GPS_skallindikator.pdf
Dessa bestämmelser med 13 moment och GPS gäller fr.o.m. 2013-07-01

 

Jaktprovsbestämmelserna utbildning

pdf<nr_16_Grundläggande_regler_för_utbildning_auktorisation_
samt_avaktorisation_av_jaktprovsdomare.pdf

pdfao-14.dispensansokningar.jaktprov.pdf

 

 

Flyttat?

Flyttat utan att meddela kansliet om din nya adress? Nya medlemmar som har betalt in medlemsavgiften och inte fått medlemskort inom en vecka - hör av er till kansliet. Det finns flera inbetalningar utan avsändaradress, som ligger och väntar på kansliet.

Kom ihåg att du måste vara medlem för att ställa ut och starta på jaktprov. 

Sök på hemsidan

Bli medlem

Svenska Älghundklubben är en ansluten specialklubb till Svenska Kennelklubben. Läs mer ...

Besökare

Vi har 39 besökare och inga inloggade online

Logga in